Софтуер

Label Editor / Parameter Editor

Label editor  – v5.1  
Parameter editor – v4.62
(last update 27.10.2021)

  • Печат на етикети от РС върху принтер TP330L, LPQ58, LPQ80, HT300, HD100
  • Проектиране и зареждане на форми на етикети във везни S300, Si, EVL,
  • Програмиране на информация за артикулите – имена,цени и др във везни S300, Si, EVL
  • Системни изисквания: Windows XP/7/10, RS232 – 1 бр, 10MB HDD

Софтуер за настройка на везна EPS

* Настройка на артикули, клише и служебни параметри за везни от серия EPS

Програмиране на таксиметров апарат ЕЛИТАКС

  • Програмиране на тарифи, константа, водачи, име на фирма, булстат и всички параметри необходими за експлоатацията на таксиметовия апарат
  • Версии на софтуера за MS WINDOWS и MS DOS