Процедура „Технологична модернизация“

ЕЛИКОМ ЕЛЕКТРОНИК – ГЕОРГИЕВ КД спечели проект по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, финансирана чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.­

На 10.04.2023 г. ЕЛИКОМ ЕЛЕКТРОНИК – ГЕОРГИЕВ КД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-3.004-1244-C01. Одобрената инвестиция е в размер на 410 262,38 лева и при 50% безвъзмездно финансиране. Целта на проекта е повишаване на ефективността на бизнес процесите, постигане на по-висока производителност, намаляване на оперативните разходи и оптимизиране на производствената верига. Проектът е със срок на изпълнение от 12 месеца и се финансира по Програма за икономическа трансформация чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.