Тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Доставка на CNC режеща машина“ в изпълнение на проект BG-RRP-3.004-1244- C01