Софтуер

Label Editor / Parameter Editor

Label editor  – v5.00  
Parameter editor – v4.60
(last update 20.12.2018)

  • Печат на етикети от РС върху принтер TP330L, LPQ58, LPQ80, HT300, HD100
  • Проектиране и зареждане на форми на етикети във везни Si, EVL, ЕEР и ETS
  • Програмиране на информация за артикулите – имена,цени и др във везни Si, EVL, EЕР и ETS
  • Системни изисквания: Windows XP/7/10, RS232 – 1 бр, 10MB HDD

Програмиране на таксиметров апарат ЕЛИТАКС

  • Програмиране на тарифи, константа, водачи, име на фирма, булстат и всички параметри необходими за експлоатацията на таксиметовия апарат
  • Версии на софтуера за MS WINDOWS и MS DOS

Софтуер за настройка на везна EPS

* Настройка на артикули, клише и служебни параметри за везни от серия EPS