Сертификати

ISO9001:2008

Системата за Управление на Качеството на Еликом електроник притежава сертификат издаден от Lloyd’s Register Quality Assurance за съответствие с БДС EN ISO 9001:2008.

Системата за Управление на Качеството на Еликом електроник, е одобрена от МЕГАКОМЕРС ЕООД, Дирекция ОС Нотифициран орган № 1863, по процедура: Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството на Директива 2014/31/EС и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието ДВ 23/2016г.

CE сертификати

Везните произвеждани от Еликом електроник притежават европейски CE сертификат за одобрен тип, което позволява свободното им предлагане на пазара в целия Европейски съюз.

  • Търговски и настолни везни EVL+
  • Търговски везни S200
  • Търговски везни EPS
  • Етикетиращи везни ETS
  • Платформени везни EЕP
  • Автомобилни везни ELIAUTO

Сертификати за тезоментрични датчици

Еликом електроник притежава и инвестира в собствени OIML сертификат за тензометричните датчици използвани в продуктите.