Поточен теглоизмерител за насипни товари – en

  • Капацитет на измерване: 20 m3/час
  • Точност: 0.5 до 5%
  • Присъединителни размери: 200х200 mm

Send inquiry

Поточен теглоизмерител за насипни товари – Описание

Send inquiry