Автомобилни везни

Нашите електронни автомобилни везни предлагат висока точност на измерване, доказана във времето конструкция, издаване на кантарни бележки и лесно обслужване. Можем да ги изпълним с различен размер и товароносимост благодарение на модулната конструкция разработена от нашите инженери.

Възможен е както надземен монтаж с бетонен фундамент и рампи, така и монтаж на бетонни площадки без необходимост от специален фундамент, с метални рампи – при временни обекти. Има възможност и за монтаж в шахта.

Отговарят на всички европейски изисквания и имат необходимите сертификати за продажба в ЕС. Производството им се контролира от система за качество ISO 9001:2015.

Автомобилни везни с широко приложение

Автомобилните везни намират широко приложение в транспортната индустрия и по-точно в предприятия, които се занимават с превозване на товари. Отраслите, в които този тип везни са много търсени, са минодобивът, селското стопанство и производството на строителни материали.

Еликом Електроник предлага различни видове автомобилни везни с отлични технически характеристики. Изберете според спецификата на Вашия бизнес. В случай че старият Ви кантар има нужда от обновяване, можете да се възползвате и от нашата услуга за пълна модернизация на стари механични везни.

Показване на 3 резултата