Адаптор RS232 – Ethernet

  • IP адрес
  • Съвместим с всички везни Elicom
  • Автономно захранване

Изпрати запитване

Адаптер RS232 to Ethernet е предназначен за интегриране на устройства с интерфейс Canon 9 към локални мрежи.

Адаптерът е съвместим с всички електронни везни ELICOM, като дава възможност за настройка на индивидуален IP адрес.

Софтуери Label Editor и Parameter Editor са съвместими със адаптера и дават възможност за избиране да различни везни по IP адрес.

Изпрати запитване