300t осева везна за минни камиони

Нашият екип е винаги готов за нови предизвикатества, доказателство е и най-голямата система за измерване на минни камиони, която сме правили до момента.

Системата е проектирана и произведена за наш партньор с общ товар до 600т и максимално осово натоварване 300т на ос. Измервателната система е проeктирана за измерване на едни от най-големи минни камиони в света Komastu Е830.

Нашият екип е винаги готов за нови предизвикатества, доказателство е и най-голямата система за измерване на минни камиони, която сме правили до момента.

Системата е проектирана и произведена за наш партньор с общ товар до 600т и максимално осово натоварване 300т на ос. Измервателната система е проeктирана за измерване на едни от най-големи минни камиони в света Komastu Е830.