Drivers

TP330L windows driver

Last update 025.07.2013

For use with – MS WINDOWS 98,2000,XP,Vista, 7

  • Driver TP330L, for use with MS Windows applications. The drivers can be set to differernt label sizes.
  • Driver support both 32bi and 64bit Windows instalation.
Note:  This driver is not needed if the printer is used with software Elicom Label Editor. To use the Elicom Lable Editor with installed windows driver, you need to change the “Com port” of the printer from the “Properties” menu of the driver TP330L.

TP330L USB driver

Внимание:

Прикаченият файл съдържа 2 драйвера:

  • използвайте USB_TP330L.inf – за принтери закупени преди 10.09.2016
  • използвайте USB_TP330L_М3.inf – за принтери закупени след 10.09.2016

Windows drivers for TP120L/220L printers

Operating systems: MS WINDOWS 98,2000,XP,Vista.

  • Драйверът е за принтер TP220L с версия на софтуера 3.09F и по-голяма. Този драйвер позволява използването на принтера под MS Windows и програми, като MS Word и Corel Draw.
 Забележка:  Този драйвер не е необходим при работа със софтуер Elicom Label Editor. За да използвате софтуер Label Editor при инсталиран драйвер за Window, трябва да освободите “Serial Port” на принтера от меню “Properties” на драйвер TP220L.